kfmalgratgestions.com

PER ASSEGURAR LES PERSONES

-ASSEGURANCES DE VIDA

-ASSEGURANCES DE SALUT

-GENT GRAN

-ASSEGURANCES D'ACCIDENTS

-DECESSOS

-PROTECCIÓ JURÍDICA FAMILIAR

-PROTECCIÓ JURÍDICA COMUNITATS

PER ASSEGURAR ELS TEUS BÉNS

-ASSEGURANCES VEHICLES

-ASSEGURANCES DE LLAR

-COMUNITATS

-ARRENDADORS

-MASCOTES

-EMBARCACIONS

-CONTINGÈNCIES

-RESPONSABILITAT CIVIL

PROTEGIM EL TEU NEGOCI

-COMERÇOS

-EMPRESES I INDUSTRIA

-TRANSPORT

-PIME

-EDIFICACIÓ