kfmalgratgestions.com

Som enginyers tècnics especialitzats en estalvi energètic que desenvolupen tasques d'assessorament energètic independent(1), d'assessorament tècnic i d'enginyeria per tal d'ajudar als nostres clients a optimitzar les seves instal·lacions i a reduir el seu consum energètic i la seva despesa econòmica.

Realitzem estudis, projectes i implantacions de millora de les instal·lacions, de substitució d'equips o d'implantació d'energies renovables amb l'objectiu de reduir els consums energètics (electricitat, gas natural, gasoil, propà, etc...).

Conscients dels temps que corren realitzem alguns estudis a èxit, és a dir, la remuneració és en funció dels estalvis. En totes les nostres propostes es valoren els estalvis i el retorn de la inversió perquè el client pugui prendre les decisions amb totes les dades.

 • Anàlisi de factures i optimització de la potència. -A EXIT-
 • Pre-auditoria bàsica.
 • Millora i/o canvi d'instal·lacions.
 • Implantació d'energies renovables.
 • Auditoria Energètica i Pla d'Accions.
 • Assessorament energètic i adequació a la Normativa vigent (CTE, RITE, Decret d'Ecoeficiència,...).
 • Monitorització energètica.
 • Seguiment i control de les actuacions de millora.
 • Gestoria energètica.
 • Certificació energètica d'edificis nous i existents.
 • Redacció de PAES per Ajuntaments.

Els principals àmbits d'actuació a comunitats de veïns i pàrquings comunitaris són:

 • Optimització de la potencia contractada (Tarifa 3.0 A)
 • Revisió de les condicions dels contractes amb les comercialitzadores.
 • Penalitzacions i energia reactiva.
 • Automatització i millora de les instal·lacions d'il·luminació comunitàries.
 • Canvi de tecnologia d'il·luminació en pàrquings comunitaris i gestió.
 • Posta a punt i control del rendiment d'instal·lacions comunitàries com plaques tèrmiques, calderes, ascensors, ventilació de pàrquings, etc.
 • Proposta de tecnologies més eficients, justificació de la inversió, vies de finançament, possibles ajuts, legalització i direcció d'obra.
 • Monitorització d'instal·lacions a distància.

(1) Qualsevol proposta de canvi de comercialitzadora que no tingui un cost associat, no és independent , per tant, no és la més òptima.